جمعه ۱۳۸۶/۰۲/۲۸
نگاهی پیرامون انقلاب اسلامی ایران 7
۳ دهه اقدامات خصمانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ،۱۹۷۹ بسیای از متفکران و جامعه بین الملل را حیرت زده نمود. ایران با بودجه نظامی کمتر از ۲۲ درصد کل بودجه کل کشور و ارتش ۵۰۰ هزار نفری ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و کشوری که پیشرفته ترین تسلیحات را در اختیار داشت، همچنین ۵ برابر شدن درآمد سرانه ایران به مرز ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۳۵۲ که در پرتو افزایش قیمت نفت حاصل شده بود منجر به این شد که ایران سریع ترین رشد را در تاریخ کشورهای جهان داشته باشد، همچنین با یک اقتدار داخلی و دیکتاتوری که توسط شاه با تأسیس ساواک انجام گرفته بود وقوع انقلاب در این کشور بسیار بعید به نظر می رسید.
بنابراین انقلاب اسلامی در ایران، پدیده نوظهوری بود که در قالب تئوری های روابط بین الملل نمی گنجید. زیرا تا این زمان، انقلاب هایی که انجام می گرفت، اغلب در هاله رقابت های اتحاد شوروی با غرب و سیاست دو قطبی نظام بین الملل توجیه می شد. ولی انقلاب ایران، دین محور بود و با طرد مظاهر غربی و توجه به رویکردهای سنتی و مذهبی برای بسیاری از جوامع غربی قابل هضم نبود.
«فرد هالیدی» نویسنده انگلیسی، انقلاب اسلامی ایران را نخستین انقلاب در تاریخ جدید پس از انقلاب کبیر فرانسه ،۱۹۷۹ می داند که ایدئولوژی حاکم شکل سازمان اعضای رهبری کننده و هدف های اعلام شده آن هم در ظاهر و هم در باطن مذهبی بوده است». «احمد بن بلا» نخستین رئیس جمهوری الجزایر پس از استقلال این کشور، انقلاب ایران را معجزه قرن نامید . پیروزی این انقلاب، در پی ناکام ماندن ملی گرایی عربی در مبارزه علیه صهیونیسم و بی نتیجه ماندن مبارزات عمومی و فراگیر کشورهای عربی برای اهداف ملی و ایدئولوژیک خود انجام شد. این انقلاب، یکسری ورودی هایی را وارد سیستم منطقه ای، یعنی خلیج فارس و منطقه خاورمیانه کرد که باعث به چالش کشیده شدن این کشورها شد.
●مهم ترین ویژگی های انقلاب اسلامی ایران در سیاست خارجی
الف - رویکرد نه شرقی و نه غربی: انقلاب اسلامی ایران که با رهبری روحانیت شیعه به پیروزی رسید، سیاست خارجی خود را بر دین مقدس اسلام قرارداد و براساس قاعده نفی سبیل در اسلام، رویکرد نه شرقی و نه غربی را اصول و راهنمای سیاست خارجی خود قرارداد.
این رویکرد به عنوان اساسی ترین نماد رفتاری ایران با قدرت های بزرگ تلقی شد. حضرت امام خمینی (ره) معتقد بود که این سیاست باید در تمامی زمینه های داخلی و در روابط خارجی حفظ شود. طبق این رویکرد، اصل توازن قوا برای حفظ صلح جهانی مردود شمرده می شد و این اصل را ظالمانه و در راستای منافع قدرت های بزرگ می دانست.
همچنین، عدم وابستگی به دو ابرقدرت از اصول دیگر این رویکرد شمرده می شد. زیرا طبق رویکرد نه شرقی و نه غربی، آمریکا به عنوان«شیطان بزرگ» معرفی و نظام کمونیستی بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی نیز مردود شمرده شد. انقلاب اسلامی ایران، طبق این اصل، جهان دو قطبی را به دارالکفر و دارالحرب تقسیم کرد که در مقابل دارالسلام قرار می گرفت.
ب - صدور انقلاب: دومین ویژگی مهم انقلاب اسلامی ایران، سیاست صدور انقلاب به دیگر نقاط جهان و به خصوص کشورهای منطقه بوده است. این سیاست با توجه به بافت فرهنگی واسلامی منطقه همچنین شکاف اجتماعی بین مردم و مسؤولان این مناطق می توانست بحران مهمی را در این مناطق به وجود آورد. انقلابیون به رهبری حضرت امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند که نمادهای انقلاب اسلامی به عنوان هدیه خداوندی باید به تمامی جهان صادر شود. طبق این دیدگاه، حضرت امام (ره)، بر این اعتقاد بود که اگر انقلاب در محیط محدودی باقی بماند، به طور قطع، با شکست روبرو می شود.
مطابق این رویکرد، دکترین «ام القرا» مطرح شد. مطابق این تئوری، صدور انقلاب و دفاع از امت اسلام که امت واحده ای به شمار می رفتند، با اساس ام القرا یکسان تلقی می شد. زیرا اگر ام القرا در معرض خطر قرار بگیرد، همه چیز فدای آن می شود.
از نظر برخی، این صدور انقلاب به عنوان یک تاکتیک و استراتژی در خارج از مرزهای ایران می توانست به مثابه یک اهرم فشار و عامل بازدارنده علیه دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود و این ایده یک حریم امنیتی را برای انقلاب ایجاد می کند. این ایده از جانب حضرت امام خمینی (ره)، دکتر «علی اکبر ولایتی»، وزیر خارجه وقت ایران، دکتر «محمدجواد لاریجانی»، معاون وقت وزیر خارجه ایران و پیش از آن، محمد منتظری به شدت دنبال می شده است. در این ارتباط، با اعزام سفیران و مبلغان و نمایندگان به کشورهای دیگر، همچنین دعوت از سفیران و نمایندگان دیگر کشورها برای شرکت در مراسم های مختلف سعی می شد که این ایده تقویت شود.
ج - حمایت از جنبش ها و نهضت های آزادی بخش: انقلاب اسلامی با توجه به صبغه اسلامیت و مذهبی بودن آن، استراتژی خود را حمایت مادی و معنوی از جنبش ها و نهضت های رهایی بخش را پیشینه سیاست خارجی خود قرار داد. حضرت امام خمینی (ره) در سال اول انقلاب اسلامی اعلام کرد که «ما از تمام نهضت های آزادی بخش در سراسر جهان که در راه خدا، حقیقت و آزادی مبارزه می کنند، پشتیبانی می کنیم» . در این ارتباط، حضرت امام خمینی (ره) تأسیس حزب مستضعفین را مطرح کردند و در اصل ۱۵۴ قانون اساسی ایران نیز حمایت از جنبش ها و نهضت های رهایی بخش به صراحت بیان شد.
انقلاب با توجه به ویژگی مکتبی و الهی بودن آن، الهام بخش بسیاری از حرکت های آزادی بخش در کشورهای منطقه شد، به طوری که شاهد گسترش اعتراض ها و تظاهرات در بسیاری از کشورهای منطقه بودیم.
با توجه به این سه ویژگی مهم و به چالش طلبیدن نظام بین الملل، مقامات ایالات متحده تمام تلاش خود را برای مهار و مسدود کردن نفوذ انقلاب اسلامی ایران به کار گرفتند.
●سیاست سد نفوذ سیاست ایالات متحده برای مهار انقلاب اسلامی ایران
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ،۱۳۵۷ شوک مهمی را به ایالات متحده وارد آورد. ایران، مهم ترین کشور منطقه برای این کشور به حساب می آمد و در قالب دکترین نیکسون، نقش ژاندارم منطقه ای را بازی می کرد. بنابراین وضعیت انقلابی برای ایران قابل تصور نبود. «جیمی کارتر» در سال ،۱۳۵۶ ایران را جزیره ثبات معرفی کرد. سازمان سیا در شهریورماه ۱۳۵۷ به این جمع بندی رسیده بود که: «ایران نه تنها در یک وضعیت انقلابی قرار ندارد، بلکه حتی آثار و علائمی از نزدیک بودن شرایط انقلاب هم در آن به چشم نمی خورد» . بنابراین وقوع انقلاب در ایران از نظر مقامات ایالات متحده بعید به نظر می رسید، اما پیروزی این انقلاب، ضربه محکمی به ایالات متحده وارد آورد. چنانچه هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، سقوط شاه را بزرگ ترین شکست آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و یک شکست استراتژیک مهم برای سیاست خارجی آمریکا توصیف کرد.
بنابراین تمام تلاش ها و اقدامات ایالات متحده برای مهار این انقلاب پی ریزی شد و در این راستا، سیاست سد نفوذ، یعنی سیاست کنترل و توقف کمونیسم در مرزهای موجود و ایستادگی در برابر توسعه آن در پیش کشیده شد. این سیاست در سال ۱۹۴۷ توسط «هری ترومن» رئیس جمهوری آمریکا بیان شد. در واقع این سیاست، بنیان سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد به شمار می آمد و در این خصوص، ایجاد شبکه ای از پیمانهای نظامی مانند ناتو و اقتصادی و حتی برای مهار کمونیسم طراحی شد. گروهها و مقامات ایالات متح.........

 


بقیه در ادامه مطلب............


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابراهیم شادمهر در 16:18 | | لينک به اين مطلب
جمعه ۱۳۸۶/۰۲/۲۸
نگاهی پیرامون انقلاب اسلامی ایران 6
انقلاب اسلامی ایران و جنبش‏های جهان اسلام

بسیاری از صاحب‏نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و افزایش فعالیت‌های مؤثر اسلامی در جوامع مسلمانان بوده است. از این رو، مقاله حاضر می‏کوشد، به برخی از این آثار اشاره کند. برای دست‏یابی به این هدف، در آغاز به وجوه مشترکی که زمینه تأثیرگذاری متقابل انقلاب اسلامی و جنبش‏های سیاسی اسلامی معاصر را فراهم می‏آورد، اشاره شده است. این در حالی است که وجوه افتراقی نیز بین آنها وجود دارد، که آثار مثبت تأثیرگذاری متقابل را کاهش می‏دهد. پس از آن، بازتاب انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و فرهنگی بر جنبش‏های سیاسی اسلامی معاصر مورد بررسی قرار می‏گیرد و در پایان، یک نمونه، از نمونه‏های زیادی که نشان از تأثیرپذیری انقلاب اسلامی دارد؛ یعنی حزب‏الله لبنان مورد استناد قرار می‏گیرد.
اقبال لاهوری در کتاب فلسفه خودی پیش‏بینی می‏کند که تهران در آینده قرارگاه مسلمانان خواهد شد. همین طور هم شد و پس از انقلاب اسلامی، ایران به صورت ام‏القرای اسلام در آمد. حتی ایران می‏تواند به علت موقعیت منحصر به فرد، منابع عظیم و بی‏پایان انرژی، ابزار فرهنگی و اعتقادی نیرومند پا را از این فراتر گذارد و به مرکز سامان‏دهی تمدن نوین اسلامی درآید؛ زیرا انقلاب اسلامی ایران، در پیدایش، در کیفیت مبارزه و در انگیزه... از سایر انقلاب‌ها جداست، و از این رو، می‏تواند در پیامدها و دستاوردها نیز، متمایز و پیشروتر از سایر انقلاب‌ها باشد و البته این ویژگی‌ها، ریشه در دین و باورهای برخاسته از مذهب دارد. به عبارت دیگر، این انقلاب بر آمده از مذهب، به احیای دین و تجدید حیات اسلام در ایران و جهان مدد رساند که یکی از ابعاد آن، تولد و تداوم بخشی به حیات جنبش‏های سیاسی اسلامی معاصر در دو دهه اخیر است. به این دلیل، چند سؤال در این‏باره پیش روی ماست، از جمله:
۱ ـ چرا انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‏های سیاسی اسلامی معاصر تأثیر گذاشت ؟
۲ ـ انقلاب‏اسلامی‏ایران، چه تأثیراتی بر حرکت‌های سیاسی‏اسلامی‏معاصرگذاشت؟
۳ ـ میزان تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر نهضت‏های سیاسی اسلامی چقدر است ؟
این مقاله در صدد است، به این سؤالهای سه‏گانه پاسخ گوید.
● بسترهای تأثیرپذیری جنبش‏های اسلامی از انقلاب اسلامی
در پاسخ به این سؤال که چرا انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‏های سیاسی اسلامی معاصر تأثیر گذاشت می‏توان به موارد مشترک فراوان موجود بین انقلاب اسلامی ایران و آن جنبش‏ها اشاره کرد. از این وجوه یا زمینه‏های مشترک که از آنها به عنوان عوامل همگرایی یا عناصر همسویی و همرنگی نیز می‏توان یاد کرد، عبارتنداز:
۱ ـ ایده واحد: از آنجا که انقلاب اسلامی ایران، یک انقلاب شیعی است، همانند هر جنبش اسلامی دیگر، بر پایه وحدانیت خدا (لااله‏الاالله) و رسالت پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله (اشهدان‏محمدارسول‏الله) بنا شده است، کعبه را قبله آمال و آرزوهای معنوی خود می‏داند، قرآن را کلام خداوند سبحان و آن را منجی بشریت گمراه تلقی می‏کند، و به دنیای پس از مرگ و قبل از آن، به صلح، برادری و برابری ایمان دارد همانگونه که امام خمینی رحمه‏الله فرمود:
«در کلمه توحید که مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی که مشترک بین همه است، با هم توحید کلمه کنید.»
البته ویژگی کاریزمایی امام خمینی(ره)و مواضع ضداستعماری وی که بیشتر مسلمانان جهان بر آن اتفاق نظر دارند را می‏توان بر تأثیر متقابل انقلاب اسلامی و جنبش‏های اسلامی افزود.
۲ ـ دشمن یکسان: انقلاب اسلامی و جنبش‏های اسلامی دارای دشمن مشترکند. این دشمن مشترک که همان استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا(شیطان بزرگ)و اسرائیل(غده سرطانی) است، همانند کفار قریش، مغولان وحشی،صلیبیون‏مسیحی، استعمارگران اروپایی و صربهای نژادپرست و... کیان اسلام را تهدید می‏کند، در حالی که انقلاب اسلامی با طرح شعار «نه شرقی و نه غربی» عَلَم مبارزه علیه دشمن مشترک جهان اسلام را به دوش گرفته است. امام خمینی رحمه‏الله در این باره فرمود:
«دشمن مشترک ما که امروز اسرائیل و آمریکا و امثال اینهاست که می‏خواهند حیثیت ما را از بین ببرند، و ما را تحت ستم دوباره قرار بدهند، این دشمن مشترک را دفع کنید.»
در عرصه درونی نیز، مسلمانان دشمن مشترکی دارند، این دشمن مشترک، عقب‏ماندگی است و همین مسأله است که تمامی کشورهای جهان اسلام را در سطح کشورهای جهان سوم باقی نگاه داشته است.
۳ ـ آرمان مشترک :انقلاب اسلامی ایران و جنبش‏های اسلامی معاصر، خواهان برچیده شدن ظلم و فساد و اجرای قوانین اسلام و استقرار حکومت اسلامی در جامعه مسلمانان و به اهتزاز در آوردن پرچم لااله‏الاالله در سراسر جهان از طریق نفی قدرت‌ها و تکیه بر قدرت لایزال الهی و توده‏های مردمند. به سخن امام خمینی(ره)، در این مورد توجه کنید:
«همه در میدان باشند، با هم باشند، ما می‏خواه............بقیه در ادمه مطلب............


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابراهیم شادمهر در 16:15 | | لينک به اين مطلب
جمعه ۱۳۸۶/۰۲/۲۸
نگاهی پیرامون انقلاب اسلامی ایران 5
ساز و كارهای تحقق عدالت سیاسی در اندیشهٔ امام خمینی

از جمله شیوه‌های جدید در مطالعهٔ مفاهیم علوم انسانی این است كه به هر مفهوم از منظرهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، ادبی، فلسفی و... می‌نگرند. در این شیوه، موضوع از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عبارتی به صورت بین رشته‌ای مطالعه می‌شود. مزایای فراوانی در این نحوه از بررسی نهفته است. به ویژه زمانی كه بخواهیم مفهومی همانند عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم و با زمینه‌های تحقق آن در جامعه آشنا شویم.
برپایی عدالت از مقاصد اصلی دین اسلام و سایر ادیان الهی بوده است. این مفهوم با تمام زندگی انسان در ارتباط است و برای شناخت راه‌ها و زمینه‌های برقراری آن بایستی با ابعاد گوناگون آن آشنا گردیم. از همین رو استفاده از رهیافت بین رشته‌ای برای مطالعهٔ آن می‌تواند مفید و لازم باشد.
در این نوشته، عدالت از منظر سیاست نگریسته و ویژگی‌ها و سازوكارهای تحقق آن در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی ردیابی شده است. امام خمینی، نه تنها به عنوان یك فیلسوف و فقیه و مرجع فعال در عرصه اجتماع حضور داشت، بلكه با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، از طریق نهادهای سیاسی و نهادینه ساختن زمینه‌های اجرایی دین در جامعه نیز نقش ایفا نمود. اما رهبری جامعه از سوی ایشان به معنای انجام و تحقق تمام امور از سوی ایشان نبود، بلكه امام، انقلاب را حاصل فعالیت مردم و ادامهٔ آن را نیز منوط به مشاركت و پشتیبانی آن‌ها می‌دانست، حتی در تحقق موضوع بسیار مهمی همانند عدالت اجتماعی نیز چنین دیدگاهی داشت كه به تفصیل در ضمن پژوهش خواهد آمد.
لازم است در ابتدا مراد از مفهوم عدالت را در این مقاله یادآور شوم. با توجه به برداشت‌های گوناگونی كه از مفهوم عدالت انجام شده است، نگارنده با تركیب چند شاخص بسیار مهم و اساسی از عدالت اجتماعی، یعنی توزان، اعطای حقوق، برابری و قانونمندی، تعریفی از عدالت ارائه نموده كه عبارت است از: برقراری مساوات، توازن و روحیهٔ اطاعت از قانون در جامعه، به گونه‌ای كه با مراعات حقوق تمامی شهروندان همراه باشد. نخست چارچوب نظری می‌آید. و با تعریفی كه از عدالت ارائه شد، سازوكارهایی برای تحقق شاخص‌هایی كه در تعریف عدالت ذكر شده است، ارائه می‌گردد. آن‌گاه به بررسی اندیشهٔ سیاسی امام خمینی در این خصوص پرداخته می‌شود.
الف) چارچوب نظری
۱- مشاركت سیاسی
مشاركت سیاسی روندی است كه در طی آن قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‌گردد. به این معنا كه تمامی شهروندان از حق تصمیم‌گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‌مند می‌گردند. مایكل راش نیز مشاركت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظ...........

 


بقیه در ادامه مطلب..........


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابراهیم شادمهر در 16:13 | | لينک به اين مطلب
جمعه ۱۳۸۶/۰۲/۲۸
نگاهی پیرامون انقلاب اسلامی ایران4
امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده‌شكنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوزه سیاست

● آزادی از دین، آزادگی در دین!
این حقیقت دارد كه آدمیان بالفطره عافیت‌طلب‌اند و به آرامش و آسایش بیشتر می‌گرایند تا به جنجال و ناامنی، بنابراین گفته می‌شود: برقرار ساختن قواعد و نظام‌‌های سیاسی نو همان‌قدر خطر دارد كه كشف دریاها و سرزمین‌‌های ناشناخته.
اما در انقلاب اسلامی مردم ایران تصمیم گرفتند رابطه خود را با گذشته به ظاهر آرام قطع نمایند. به نظر نمی‌رسد هیچ رویدادی بهتر از انقلاب اسلامی بتواند به نویسندگان سیاسی، سیاستمداران و اهل اندیشه بیاموزد كه در تأملاتشان نسبت به رخدادها، محتاط‌تر باشند. زیرا به ندرت می‌توان رویدادی را در تاریخ پیدا كرد كه با وجود ریشه داشتن در گذشته‌ای بس دور و گریزناپذیری ، مانند انقلاب اسلامی این‌چنین غیر قابل پیش‌بینی رخ داده باشد.
شاه، دستگاه ساواك، نخبگان سیاسی و سیاستمداران امریكا و اروپا و سرویس‌‌های اطلاعاتی آنها با آن همه ادعاهایی كه در تیزبینی سیاسی داشتند، از آنچه در شرف وقوع بود بویی نبرده بودند. انقلاب اسلامی نظام كهن شاهنشاهی را در ایران ساقط كرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و زوال نظام پادشاهی، در هر كجا این آگاهی مبهم پراكنده بود كه نظام جدیدی در آستانه ساخته شدن است و به همان سان امید‌های جدید‌ی را نیز در زمینه دگرگونی و اصلاحات، تحول مفاهیم و مدل نظام سیاسی به بار آورده است. اما هنوز هم به درستی نمی‌توان گفت كه این شالوده‌شكنی‌ها چه صورتی به خود خواهد گرفت. دولت‌های غربی كه منافع زیادی در ایران داشتند با سرویس‌‌های اطلاعاتیشان از تشخیص چگونگی شكل‌گیری انقلاب كاملا باز مانده بودند و انقلاب اسلامی را مانند یكی از بیماری‌‌های گذرایی تلقی می‌كردند كه همه ملت‌ها گاه دچار آن می‌شوند و تصور می‌كردند كه تنها نتیجه عملی این انقلاب همانا ایجاد فرصت‌های سیاسی برای همسایگان یا قدرت‌ها خواهد بود. بسیاری از تحلیل‌گران هنوز در باطن بر این عقیده‌اند كه انقلاب اسلامی ایران به جز یك پدیده ....................

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابراهیم شادمهر در 16:11 | | لينک به اين مطلب
جمعه ۱۳۸۶/۰۲/۲۸
نگاهی پیرامون انقلاب اسلامی ایران 3
زمینه‌های بین‌المللی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران

این انقلاب در اوج جنگ سرد انجام گرفت و با توجه به صبغه اسلامیت، مکتبی و مردمی بودن آن، نظام بین الملل را به چالش طلبید و خواهان تغییر وضع موجود در این نظام شد.
وقوع انقلاب در منطقه ای که همواره یکی از مناطق استراتژیک و مهم جهان به شمار می آمد و تسلط بر این منطقه یکی از کشمکش های بین دو قدرت در جنگ سرد بود، ایالات متحده را در وضعیت بحرانی قرار داد. زیرا این انقلاب در کشوری انجام گرفت که از کودتای ۲۸ مرداد ،۱۳۳۲ یکی از مهم ترین متحدان استراتژیک آمریکا در منطقه به شمار می آمد که به عنوان جزیره ثبات معرفی شده و در دوران ریاست جمهوری «ریچارد نیکسون» به عنوان یکی از دو جزء استراتژی دوستونه وی به حساب می آمد.
در این راستا، تمام اقدامات و سیاست های ایالات متحده برای سد نفوذ و مهار انقلاب اسلامی ایران پی ریزی شد. هدف از این نوشتار، بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شکل گیری استراتژی منطقه ای آمریکا است و اینکه ایالات متحده طی سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی ایران چه اقدامات و روش هایی را برای مهار انقلاب اسلامی ایران به کار گرفته است. .....................

بقیه در ادامه مطلب.............
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابراهیم شادمهر در 16:7 | | لينک به اين مطلب
جمعه ۱۳۸۶/۰۲/۲۸
نگاهی پیرامون انقلاب اسلامی ایران 2
ویژگیهای انقلـاب اسلامی ایـــــران

هر چند كه همه انقلابها در جهان در برخی از امور باهم شریك بوده و باهم متشابهندولی هر انقلابی برای خود ویژگیهای خاص به خود را داشـته كه در دیگر انقلابهاوجود ندارد در این زمینه انقلاب اسلامی ایران نیز دارای ویژگیهأی است كه مابطور خلاصه و فهرست به آن ها اشاره می كنیم:
۱- حاكمیت الله انقلاب اسلامی ایران توسط كسانی شروع شده و به ثمر نشست كه معتقد بـودندحاكمیت تـنها از آن خـدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سـلم و أمـه معصومین علیهم السلام بوده و هر كس از غیر طریق آنان بـه حـكومت بـرسد طـاغوت وغـیرقانونی خواهد بود و به همین دلیل حاكمیت پادشاهان را در طول تاریخ غیرقانونی و نامشروع می دانستند و در زمان غیبت امام زمان (عج) تنها حاكمیت فقیه جامع الشرأط را بعنوان نماینده امام زمان (عج) می پذیرند و بس. ...................
بقیه در ادامه مطلب..

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابراهیم شادمهر در 16:5 | | لينک به اين مطلب
جمعه ۱۳۸۶/۰۲/۲۸
نگاهی پیرامون انقلاب اسلامی ایران 1
وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی

10فروردین 1340 (پنج شنبه)
ـ وفات آیت‌الله العظمی حاج سید حسین بروجردی
آیت‌الله العظمی حاج سید حسین بروجردی با سی واسطه نسبت به حضرت امام حسن مجتبی (ع) مي‌رساندند. در سال 1253 هجری شمسی در بروجرد متولد شده و در سن 18 سالگی برای تكمیل تحصیل به اصفهان رفت و پس از ده سال به نجف اشرف عزیمت نموده و به درس آیت‌الله خراسانی وارد گردید. ایشان پس از مراجعت و اقامت در بروجرد به قم مهاجرت كرده و به عنوان مرجع تقلید شیعیان جهان معرفی گردیدند و مدت 16 سال مرجعیت عامه را عهده‌دار بودند.
16 مهر 1340 (یك شنبه)
ـ تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی
رژیم پهلوی بعد از وفات آیت‌الله بروجردی زمینه را برای پاك ك......

بقیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابراهیم شادمهر در 16:4 | | لينک به اين مطلب